Служба по трудова медицина във Велико Търново

Имате нужда да сключите договор със служба по трудова медицина във Велико Търново, ние ще Ви помогнем чрез безплатна консултация и като: -подготвим всички необходими документи за вашата дейност; консултираме Ви напълно безплатно и Ви дадем цялата нужна информация относно досиетата, инструктажите и т.н. за вашите служители Ако вие сте фирма с нает персонал от…