Служба по трудова медицина в Русе

Вие сте малка фирма или разрастващо се предприятие с няколко човека персонал, имате нужда да сключите договор със служба по трудова медицина в Русе. Ние ще Ви помогнем, това да се случи по най-добрият и качествен начин, като Ви консултираме и дадем цялата необходима информация, също така ще подготвим и всички необходими документи за вас…