Служба по трудова медицина в Сливен

По закон всяка фирма която има работници на трудов договор, трябва да има договор със служба по трудова медицина в Сливен. Ние ще Ви помогнем при сключването на договора, подготовката на всички необходими документи и ще ви представляваме пред държавата, при настояща проверка. Ако Вие сте по-голяма фирма с над 30-50 души персонал, то ще…