Служба по трудова медицина в Стара Загора

Имате нужда от служба по трудова медицина в Стара Загора, тъй като имате наети служители на трудов договор. По закон всяка фирма, която има нает персонал е длъжен да сключи договор със слуба по трудова медицина. Тъй като тя е защитата и пред държавните органи, ние от наша страна ще подготвим всички нужни документи и…