Служба по трудова медицина в Силистра

Имате нужда да сключите договор със служба по трудова медицина в Силистра, свържете с нас за сключването му за период от 1 година. Ние ще Ви консултираме по най-добрият и качествен начин, като Ви дадем цялата необходима информация.

Службата по трудова медицина участва в оценката на риска на вашата фирма

Много често службата по трудова медицина не само участва в оценката на риска, но и изцяло я извършва и подготвя документацията. В наредба 3/2008 г. обаче са посочени и два конкретни ангажимента във връзка с оценката на риска:

  • Службата по трудова медицина предлага степенуване по приоритети на мерките за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск.
  • Службата по трудова медицина оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки.

Свържете се с нас за повече подробности на посоченият телефон:

0899 85 75 00

Similar Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.